Historie

Matriarklejr nr. 3, Esther blev institueret den 3. september 1983 i Odense og er hjemmehørende på Nonnebakken 1 samme sted.

Matriarklejrens spæde start blev gjort med et brev til Storlogen, der derefter gav tilladelse til at fire ildsjæle, nemlig: matriarkerne Karen Poulsen /15), Kirsten Schultz (12), Margrethe Nielsen (20) og Ragnhild Holdgaard Andersen (49) kunne danne lejrforeningen "Esther", der betyder stjerne. Disse fire matriarker har sammen med matriark Kirsten Lander (19) underskrevet fribrevet.

Ved selve institueringen blev 135 matriarker overflyttet fra nr. 1,Sara i Århus til nr. 3, Esther.

Tilgangen skete herefter i hurtig rækkefølge og allerede i 1990 kunne vi overflytte 145 matriarker fra nr. 6 Luna, da denne blev instutieret.

Medlemstallet i nr. 3 Esther var herefter igen nede på 135 matriarker. Den 1. juli 1990 var vi 190 matriarker.

Matriarklejr har en årlig tilgang på op til 16 matriarker fra søsterlogerne i distriktet, der i startentalte 7 loger, men i dag er oppe på 10 loger.

Matriarklejr nr. 3, Esther holder møde den anden lørdag i måneden, heraf tre med gradearbejde. Troens grad i oktober, Håbets grad i januar og Barmhjertighedens grad i marts.

Af øvrige aktiviteter kan bl. a. nævnes, at vi en gang om året har et møde med ledsager, hvor der er et foredrag med en kendt foredragsholder på programmet.

Matriarklejr nr. 3, Esther var tidligere en vandrelejr, og møderne afholdtes på skift i de fynske logebygninger. Men i 2006 var Lejrens medlemstal vokset til over 200, og det blev vanskeligt at afholde møderne i kystlogerne. I dag afholdes kun sommermødet udenfor Odense.

Matriarklejr nr. 3, Esther er, i lighed med landets øvrige lejre, medlem af Fællesrådet for Lejre og vi har gennem årene ydet økonomisk støtte til Fællesrådets ungdomsarbejde, ligeledes har vi, på lejrens 15 års stiftelsesdag, doneret et beløb til Hospicefonden.

Den 3. september 2008 havde matriarklejr nr. 3 Esther bestået i 25 år, hvilket blev fejret den 13. september.

Der blev doneret penge til "Servicehunde for handicappede", "Samtalegrupper for børn i sorg", "Forældreforeningen til hørehæmmede børn"og "Ungdomsforeningen Fremtiden nr. 5 i Odense". Ialt kr. 70.000.