Valgte Embedsmænd

Hovedmatriark

Bodil Ulla Mortensen

Første assisterende matriark

Kristine Nørgaard Albertsen

Ypperstepræst

Lene Borg

Skriftfører

Hanne Nygaard Eriksen

Regnskabsfører

Edith Elise Kjengaard

Kasserer

Susan Bloch Johansen Sunne

Anden assisterende matriark

Jonna Irene Gregersen

Fungerende ekshovedmatriark

Anni Mai Ansbjerg

Storrepræsentant

Lene Hammer Due

Storrepræsentant

Helen Ingrid Johansen